Ocena obszarowa jakości wody za 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zgodnie z §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy miejskiej Hajnówka za 2018r.

Liczba mieszkańców gminy miejskiej Hajnówka na koniec 2017r. (wg GUS) wynosiła 20919 osób. Wykaz producentów zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, wielkość produkcji wody i liczba zaopatrywanej ludności

 

LP.

Producent wody

/adres, nazwa/

Eksploatowany

wodociąg

 

Produkcja

wody

m 3 /dobę

Liczba

zaopatrywanej

ludności

Jakość wody

na koniec

2018r.

1.

Przedsiębiorstwo

Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o.

w Hajnówce

ul. J. Słowackiego 29

miejski

Hajnówka

2458,3

20919

przydatna

 

1. Jakość wody i sposoby uzdatniania

Wodociąg miejski Hajnówka był systematycznie monitorowany. Próbki wody pobierane były przez uprawnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej według rocznego harmonogramu i przekazywane do badań laboratoryjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Próby wody pobierano w wytypowanych punktach monitoringowych (stałych dla wodociągu).W 2018r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego do badań laboratoryjnych z wodociągu miejskiego na terenie miasta Hajnówka pobrano 6 próbek wody. Badania jakości wody były przeprowadzane w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Oprócz nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną, jakość wody do spożycia była kontrolowana również przez jej producenta w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z

harmonogramem pobierania próbek wody uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce.

Na terenie miasta Hajnówka zbadanych zostało 14 próbek wody.

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez laboratorium

Hamilton Poland LTD Sp. z o.o. w Gdyni.

W zakresie badanych parametrów jakości wody uzdatnionej nie stwierdzono obecności substancji hemicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych zagrażających zdrowiu konsumentów wody.

Woda w wodociągu Hajnówka podlega dwustopniowemu uzdatnianiu poprzez odżelazianie i odmanganianie. Nie prowadzi się stałej dezynfekcji wody.

2. Reakcje niepożądane

W 2018r. nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z wodociągu miejskiego Hajnówka.

3. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze.

Postępowań administracyjnych na jakość wody nie prowadzono.

Wydano jedynie 1 decyzję w sprawie zastosowania materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą przy przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolejki Leśne i ul. Celnej w

Hajnówce.

4. Wnioski

Mieszkańcy gminy miejskiej Hajnówka zaopatrywani są w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych dla zdrowia oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Irena Dymińska

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.