Podatki lokalne i inne opłaty

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny.

 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Hajnówka w 2012 roku:(Uchwała Nr XIII/75/11RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości)

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, związanych funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz garaży wolnostojących i zespołów garażowych – 5,07 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, innych niż wymienione w lit. e - 7,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

Zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XV/100/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Krajowy Rejestr Sądowy

Wpis stały od wniosku

Podmiot podlegający wpisowi do:

Rejestru przedsiębiorców

Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rejestru dłużników niewypłacalnych

o zarejestrowanie

500,00 zł

250,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze

250,00 zł

150,00 zł

250,00 zł

 

o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców

 

 

150,00 zł

 

o wykreślenie z KRS

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

o przyjęcie dokumentów

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

 

o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40,00 zł

40,00 zł

40,00 zł

 

dotyczącego innego postępowania rejestrowego

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.