Projekt pt. "Witamy w przedszkolu"

Cel: wsparcie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Projekt zrealizowano na terenie Miasta Hajnówka w trzech przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 2, Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3 oraz Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce przy ul. Reja 2. Projekt skierowany był do 249 dzieci w wieku 3 – 6 lat, w tym niepełnosprawnych oraz pięciu nauczycieli.

Okres realizacji: rok szkolny 2016/2017

Wartość projektu: 1.001.838,00 zł

Dofinansowanie projektu z EU: 851.162,00 zł

Główne działania:

  • Zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3 i zatrudnienie 2 asystentów w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień.
  • Organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (terapia IS, zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne).
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pięciu nauczycieli, w zakresie niezbędnym do pracy z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami.
  • Realizację kółek zainteresowań dla dzieci wykazujących zainteresowania: matematyczne, informatyczne, badawcze i z języka angielskiego, w tym wyjazdy.
  • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 5 (dla dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola).

Czytaj więcej:

Realizacja atrakcyjnych zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań w hajnowskich przedszkolach w ramach projektu pt. "Witamy w przedszkolu" - 19 czerwiec 2017r.

Wyjazd dzieci do Białowieży zorganizowany w ramach realizacji projektu pt. "Witamy w przedszkolu"  - 15 maj 2017r.

Efekty realizacji projektu unijnego pt. "Witamy w przedszkolu" - 31 sierpień 2016r.

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pt. "Witamy w przedszkolu" - 4 sierpień 2016r.

plakat

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.